Skip to content

Business Model Canvas

Dette innlegget vil gi en forståelse av Alexander Osterwalders rammeverk «business model canvas». Rammeverket er godt kjent og brukt av mange, blant annet Innovasjon Norge. Canvaset er utviklet som et felles språk for å beskrive, visualisere, vurdere og endre forretningsmodeller. Det er bygget på ni byggeklosser som visuelt viser hvordan en bedrift har tenkt å skape verdi for sine kunder, samt hvordan den skal generere inntekter. Rammeverket er ikke bare et verktøy til bruk i oppstarten av en virksomhet, det hjelper også etablerte bedrifter med å posisjonere og visualisere sine forretningsmodeller for å skape vekst og innovasjon.

Hva er en forretningsmodell

Det er mange ulike definisjoner og oppfatninger av hva en forretningsmodell er. Boken «business model generation» som er skrevet av Alexander Osterwalder og Yves Pigneur definerer det slik: En forretningsmodell beskriver rasjonelt bak hvordan en organisasjon skaper, leverer og holder på verdier. Fordi denne boken beskriver «business model canvas» rammeverket, vil jeg også bruke denne definisjonen i innlegget. En forretningsmodell blir som et kart over en strategi som skal iverksettes igjennom organisatoriske strukturer, prosesser og systemer. Forretningsmodeller er ikke faste. Med dette mener jeg at de kan, og bør, endres etterhvert som ny teknologi og nye løsninger kommer til.

Ni byggeklosser

Business model canvas lerretet består av ni byggeklosser som til sammen viser hvordan en bedrift skal tjene penger. De ni klossene er: kundesegmenter, verdiforslag, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrømmer, nøkkelressurser, nøkkelaktiviteter, nøkkelpartnere og kostnadsstruktur. Til sammen dekker disse ni klossene en virksomhets fire hovedområder: kunder, produkt, infrastruktur og økonomisk bærekraft.

– Kundesegmenter –

Definerer de ulike gruppene av mennesker eller organisasjoner som virksomheten ønsker å nå ut til. Kundene utgjør kjernen i enhver forretningsmodell, og uten kunder vil ikke en virksomhet overleve på sikt. Det finnes mange forskjellige kundesegmenter, som for eksempel massemarked og nisjemarked.

– Verdiforslag –

Verdiforslag klossen beskriver produkter og tjenester virksomheten leverer som skaper verdi for bestemte kundesegmenter. Her viser man til hva som gjør at kunder velger deg ovenfor andre. 

– Kanaler –

Beskriver hvordan en virksomhet kommuniserer og viser fram sine produkter og tjenester til kundene. I denne klossen inngår kommunikasjons, distribusjon og salgskanaler. Dette kan være kanaler man eier, som for eksempel en egen nettside. Eller det kan være partnerkanaler som Facebook.

– Kunderelasjoner –

Beskriver hvilke relasjoner man bygger opp med de bestemte kundesegment. Osterwalder skriver i sin bok at dette for eksempel kan være samskaping eller personlig bistand.

– Inntektsstrømmer –

Beskriver hvordan man genererer penger fra hvert kundesegment. Her trekkes utgiftene fra inntekten for å få fortjenesten. Det er mange måter å ta betalt på, for eksempel ved slag av fysiske varer, bruksavgift eller utleie.

– Nøkkelressurser –

Nøkkelressurser beskriver de viktigste ressursene virksomheten trenger for å få forretningsmodellen til å fungere. Disse ressursene er de som gjør det mulig for bedriften å nå ut til markeder, kundesegmenter, samt å generere inntekter. Eksempler her kan være data, ansatte, og algoritmer.

– Nøkkelaktiviteter –

Dette er de viktigste aktivitetene virksomheten må utføre for at forretningsmodellen skal fungere. Nøkkelaktiviteter kan deles inn tre forskjellige kategorier: produksjon, problemløsning og plattform/nettverk. Disse kategoriene henger sterkt sammen med virksomhetens verdikonfigurasjon. Bedriftens verdikonfigurasjon påvirker infrastruktur delen i canvaset, ved at hver konfigurasjon har forskjellige hovedaktiviteter. Om du vil lese mer om verdikonfigurasjoner kan du lese mitt forrige innlegg her.

– Nøkkelpartnere –

Gir en beskrivelse av nettverket en virksomhet må ha for at forretningsmodellen skal fungere. Dette nettverket for eksempel bestå av leverandører og partnere. En god grunn for at man inngår partnerskap med andre virksomheter er for å redusere risiko og skaffe andre ressurser uten at man trenger å utvikle dem selv.

– Kostnadsstruktur –

Dette er alle kostnader man pådrar seg ved å drive forretningsmodellen.

For en mer utdypende forklaring av rammeverket kan du ta en titt på videoen over.

Kilder:

Osterwalder, Alexander og Yves Pigneur. 2015. Business Model Generation: En håndbok for nytenkere, banebrytere og opprørere. Oslo: Gyldendahl akademisk.

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

https://www.strategyzer.com/canvas

Published inDigital markedsføring

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *