Skip to content

Filterbobler og Ekkokammer

I forrige innlegg nevnte jeg at hovedinntektene til Facebook kommer fra reklame. De tjener mye penger på å vise oss innhold som er vi syntes er interessant og som vi kommer til å bruke tid på, slik at de har større mulighet for å eksponere oss for reklame. Både Facebook, Google og forskjellige sosiale medier er klar over dette. De vet at jo bedre de klarer å fange opp din oppmerksomhet, jo mer penger kan de tjene. Derfor har de algoritmer som bestemmer hvilke innhold du skal bli eksponert for. Algoritmene matcher deg med innhold basert på dine politiske meninger, dine interesser, hvor du er, hva du har klikket på tidligere og alt annet som passer med din «profil». Dette betyr at om du og en annen person søker på akkurat det samme, vil dere få forskjellige resultater basert på deres profil hos de store selskapene.

Eli Pariser tok i bruk utrykket «filter boble» under sin TEDtalk i 2011. I foredraget forteller han om hvilke konsekvenser disse algoritmene kan føre til. Han legger vekt på at disse algoritmene kun viser deg ting som du er interessert i, og skuler det som virkelig er viktig. Det er vanskelig å se eller vite om hvilke innhold som blir holdt skjult for deg, som kan føre til at du ikke får vite om flere sider av en sak. 

Når du kun blir vist innhold som støtter dine meninger, blir du mer og mer bestemt på at dette er det riktige, det fører til en polarisering av meningene våre. Og du vil ikke få sett hele bildet av saken. Vi blir med andre ord vist det algoritmen mener vi bør se, og ikke det nødvendigvis behøver å se. Eli forklarer at om man putter alle disse algoritmene sammen, dannes et univers på internett som er skreddersydd for deg. Det som slippes inn i dette universet, er avhengig av hvem du er. 

It will be very hard for people to watch or consume something that has not in some sense been tailored for them

Eric Schmidt

Konsekvenser

Denne boblen vi alle befinner oss i, fører til at vi blir værende i ett ekkokammer. Et kammer hvor vi kun mottar informasjon og nyheter om ting som interesserer oss og som bekrefter det vi mener er rett og galt. Dette skaper en del negative konsekvenser. Arne Krokan skriver i sin bok «nettverksøkonomi» at disse algoritmene og måten de gir deg informasjon på gjør at søkemotorer gjør deg mindre istand til å fatte rasjonelle beslutninger. 

Filterbobler kan føre til en tilstand hvor vi er frakoblet fra andre, hvor vi ikke kan forstå hvorfor andre mennesker kan ha andre meninger en oss selv. Dette kan over tid føre til at man får et smalt verdensbilde. Algoritmene bestemmer hva vi snakker om, og hva som fanger vår oppmerksomhet.

Hentet fra Pixabay

Mennesker skaper også sine egne bobler

Algoritmene spiller en stor rolle i dannelsen av filterbobler. Men vi mennesker kan også selv putte oss i disse boblene. Vi mennesker har en tendens til å lese innhold vi er enig med, og ikke omgåes med folk som er uenige med oss. Online ombringer vi oss med folk som har samme meninger som oss og følger de som støtter våre tanker. Dette skaper et ekkokammer av informasjon.

Algoritmene må tilgjengeliggjøre mer informasjon

I slutten av sin TEDtalk legger Eli Pariser fram et ønske om hvordan algoritmer bør endres slik at også annen viktig informasjon gjøres tilgjengelig. Algoritmene må ikke bare kunne vise oss innhold som er relevant for oss. Den må også kunne gi oss innhold som er viktig, ubehagelig, krevende og  som har andre synspunkter. – Christoffer Christie

Andre kilder:

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi. 1.Utg. Oslo: Cappelen Damm

https://medium.com/@10797952/the-causes-and-effects-of-filter-bubbles-and-how-to-break-free-df6c5cbf919f

https://snl.no/filterboble

http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/83586.pdf


Published inDigital markedsføring

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *