Skip to content

Growth hacking

Growth hacking – et begrep brukt for å beskrive strategier som kun fokuserer på datadrevet vekst. Målet er å skaffe så mange kunder som mulig – ved bruk av minst mulig budsjetter. Strategien/tankesettet er svært populært i start-ups som har behov for stor vekst i en fase hvor budsjettene ikke er særlig store. Selve begrepet ble introdusert i 2010 av grunder og forretningsrådgiveren Sean Ellis og har de siste 10 årene blitt tatt i bruk av veldig mange virksomheter.

Hva gjør en Growth Hacker?

En growth hacker bruker kreative og smarte teknikker for å skaffe og beholde kunder. Ofte assosierer folk dette med markedsførere – men en growth hacker kan være alt fra markedsførere, ingeniører til servicepersonell og logistikk-ansatte. 

Akkurat hva man gjør varierer fra virksomhet til virksomhet. Det handler om å finne årsaken til vekst i bedriften, for å så finne løsninger på hvordan man kan få veksten til å skje med vilje. Dette gjøres ved å analysere, teste hypoteser og måle hva som fungerer og ikke. Veksten er ofte data drevet og skiller seg fra tradisjonell markedsføring – man fokuserer kun på organisk vekst.

AAARRR rammeverket

Forskjellen på en markedsfører og en growth hacker er:

  • markedsføreren fokuserer i all hovedsak på punktene: bevissthet og Kjøp – Hvordan kan jeg få mer gjenkjennelse og trafikk på min nettside?
  • En Growth Hacker fokuserer på alle punktene i rammeverket – Hvor er det størst mulighet for oss til å øke vår omsetning?

Eksperimenter

En Growth Hacker er klar over at man ikke vet hva som fungerer, og hva som ikke vil fungere. Derfor brukes det eksperimenter. 

Ved å prøve kanaler, taktikker og strategier i små eksperimenter kan du forhindre å tape mye tid og penger. Om du underveis i et eksperiment forstår at det ikke har det utfallet du vil ha, så behøver du ikke investere mer i det. Men om det fungerer, kan du fortsette. På denne måten skaper growth hackere gjerne høyere lønnsomhet/ROI.

Datadrevet

All teknologien og tjenestene som nå er tilgjengelig gjør det mulig å måle alt. Dette gjør at budsjetter ikke fordeles basert på magefølelse. En Growth Hacker ser hele tiden på lønnsomheten i eksperimentene. På denne måten kan du alltid se hvilke muligheter som eksisterer; og hva som vil være en dårlig måte å generere profitt på. 


Ønsker du å lære mer om growth hacking kan du lese dette gode innlegget!

Published inDigital markedsføringUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *