Skip to content

OKR – Et system for gjennomføring

I store organisasjoner som Google, Intel, Twitter, Bill Gates Foundation og Linkedin jobber de for å skape det neste store, en bedre verden og et mer samlet verdenssamfunn. Dette er ikke lette oppgaver; for hvordan skal man måle hvor man er på vei og om man fokuserer på de riktige tingene? I en produksjonsbedrift er dette lettere. Du kan måle hvor mye du produserer og kan lett følge med på om arbeiderene fokuserer på det viktige; produsere varer i det kvantum man trenger for å nå målet. Men når du ansetter folk for å tenke, utvikle og innovere; blir måling, gjennomføring og sporing av ressurser vanskeligere. Det er her OKR kommer inn i bildet.  

OKR står for Objective Key Results og er et system for gjennomføring. En måte å styre bedriften på som er målbar og sporbar i veien mot målet. Systemet er et verktøy som gjør alle de ansatte istand til å vite hvor fokuset til bedriften ligger, hva som er viktig nå (f.eks dette kvartalet og hvordan man kommer seg dit. 

Opprinnelsen til OKR – Kort fortalt

Systemet ble implementert hos Intel i 1971 av Andy Grove som hentet inspirasjonen fra en av de første tenkerne innen bedriftsledelse i nyere tid; Peter Drucker. Systemet var enkelt; man har Objectives også har man Key Results. Objective er retningen, hvor vi skal. Key Results viser hvordan man skal komme seg dit. En nyansatt ingeniør i Intel med navn John Doerr ble raskt introdusert for systemet og forstod effekten av det. Skrur vi tiden fram til 1999, ca 30 år senere har John Doerr spredt ordet om OKR til over femti selskaper. Holdt kurs og fortalt hvordan verktøyet kan bli brukt i både små og store bedrifter. På dette tidspunktet var Google rundt 30 ansatte med mål om å «organisere verdens informasjon og gjøre det universielt tilgjengelig». For at de skulle få til dette, måtte de lære seg å ta tøffe beslutninger og holde teamet fokusert på det som virkelig ville ha uttelling. John Doerr presenterte OKR for Google – Verktøyet er sentralt i selskapet også den dag i dag.  

Om du er interessert i opprinnelsen til OKR og hvordan det er brukt i utviklingen av Google Chrome, YouTube, MyFitnessPal og fler – Så vil jeg anbefale å lese boken «Measure What Matters; How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKR» av John Doerr.

Hva er OKR og hvordan fungerer det?

Som sagt er OKR et målsettings system for gjennomføring; til bruk for bedrifter, team og individer. Det lar deg sette høye mål for en periode (kort eller lang) og sikrer at du jobber mot det som faktisk er viktig til en hver tid. Det lar hele organisasjonen sette fokus og innsats mot de samme viktige utfordringene.

Objective beskriver retningen og hva som skal oppnås. Det skal være konkret, aggressivt men samtidig realistisk, handlingsorientert og inspirerende. Oppnåelse av Objective skal gi verdi for selskapet og/eller kundene.

Key Results beskriver hvordan man skal nå Objective. Man setter gjerne opp 3-5 Key Results for hvert Objective. De skal være spesifikke og ha tidsfrister for oppnåelse, samtidig kreves det at de kan måles og verifiseres om man har klart dem eller ikke. Det er som regel ikke et Key Results om det ikke inneholder et nummer å forholde seg til. Man må ha muligheten for å måle framgang og resultater opp mot målet. Ved å utforme dem slik blir det ikke noe tvil om du har oppnådd dem eller ikke (det eksisterer ikke gråsoner). Key Results man setter kan endres underveis etter som omstendighetene endrer seg, de er dynamiske i motsetning til Objective. Tilslutt er det viktig at oppfyllelse av alle Key Results skal føre til oppnåelse av Objective, ellers er det ikke en OKR.

Ved slutten av måneden eller kvartalet ser man om man klarte å oppnå alle Key Results eller ikke; og dermed i hvilken grad man nådde målet.

OKR eksempel

Superkrefter

John Doerr presenterer fire superkrefter/fordeler med OKR; fokus, tillpasning, måling og mulighet for å sikte høyt. 

  • Fokus og forpliktelse til prioriteringer; Systemet får deg til å fokusere på hva som er det viktigste for den neste perioden og hva man vil at ansatte skal bruke sin tid på. En virksomhet kan ikke gjøre alt, derfor vil et lite antall OKR framheve oppgaver som må gjøres innen et satt tidspunkt. De ansatte og hele organisasjonen får ikke bare vite hva som skal gjøres, men også hvorfor deres arbeid bidrar til oppnåelse av målet. De ansatte kan også være med i utviklingen av OKR, som gir mer eierskapsfølelse og forpliktelse til utfordringen.
  • Tilpasning og teamarbeid; Med OKR systemet målene for alle i organisasjonen delt åpent. En ansatt kan se sjefens, sine egne og andre ansattes mål akuratt når man vil. Dette skaper et felleskap og forståelse for hva man jobber mot, dette skaper også motivasjon. I tillegg kan team jobbe sammen på kryss og tvers når man ser at andre har behov for hjelp eller lignende.  Systemet gir optimalt sett de ansatte frie tøyler til å utvikle sine egne OKR som bidrar til oppnåelse av målene som er satt på ledelsesnivå. Dette bidrar til innovasjon. Det er kjent at innovasjon ikke oppstår i kjernen av en organisasjon, men i ytterkanten – hos dem som til daglig forstår markedet, behovet til kunden og teknologien som er tilgjengelig.
  • Måling og vurdering av resultater. OKR bærer stort preg av data, dette gjør at OKR kan måles og  spores kontinuerlig på veien mot målet. Om man underveis ser at noe ikke stemmer, får man muligheten til å endre Key Result for å ha en bedre sjanse å nå målet. Ukentlige rapporteringer om hvor godt man ligger an bidrar også til at flere gjennomfører Key Results og når målet.
  • Sikt høyt, med hårete mål; OKR pusher bedrifter til å gjøre mer enn de trodde var mulig. Man tester grenser og åpner opp for tillatelse for å feile. Det får oss ut av komfortsonen. Målene kan noen ganger være så store at selv om man ikke oppnår 100% vil man allikevel markere målet som nådd. Hos Google kan 70% oppnåelse være godt nok, det varierer. 

Mitt møte med OKR

Allerede før dette semesteret startet hadde jeg hørt om OKR, men aldri helt oppfattet hvordan man brukte det og hva det var for noe. I år har Karl Philip introdusert dette for klassen (les KP`s innlegg om OKR her) i forbindelse med at vi skal lage nettbutikk. Vi studenter får dermed jobbet praktisk med OKR fram mot sommeren. Om du vil lese mer om hvordan vi gjør dette i klasserommet, se våre OKR for eksamen og samtidig få en enda større innføring i OKR; så anbefaler jeg å ta en titt på dette innlegget til Adrian Nilsen.

Videre lesing

Om du ønsker å lære mer om OKR verktøyet og dens egenskaper anbefaler jeg disse bøkene og linkene (som også er mine kilder)

«Measure What Matters; How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKR» av John Doerr

https://www.whatmatters.com

Published inDigital markedsføring

3 Comments

  1. For det første: spennende og interessant innledning! Du skriver godt og utfyllende om OKR. Jeg liker hvordan du dekker alle aspekter ved begrepet, fra historie til ditt eget møte med OKR. Dette er et av de bedre innleggene jeg har lest om dette temaet!

    Veldig bra jobba! 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *