Skip to content

Refleksjonsnotat; Digital økonomi og forretningsmodeller

Første modul av kurset digital markedsføring nærmer seg nå slutten. Selv om vi kun har holdt på i litt over en måned føler jeg at jeg sitter igjen med mye kunnskap. Før jeg startet på kurset hadde jeg hørt om mange av teknologiene, virksomhetene og tematikken uten å helt forstå innvirkningen dette har på samfunnet, meg og min framtidige karriere. Jeg har lært hvordan kunstig intelligens stadig utvikles og blir tatt i bruk innen markedsføring, produksjon og sikkerhet. Vi har sett på blokkkjede-teknologi og hvordan den kan bidra til bedre kontraktstyring innen delingsøkonomi og økonomi generelt. 3D- printing og dens muligheter var noe vi gikk igjennom tidlig i kurset. Her ble vi vist eksempler på hvordan teknologien kan brukes innen helse, produksjon, klesbransjen og mye mer. Dette er bare noen eksempler på hva jeg har lært. 

Jeg er fornøyd med å ha tilegnet meg litt mer kunnskap om de overnevnte teknologiene. Den økonomiske utviklingen vi er midt opp i nå skaper uendelig med muligheter. Samtidig krever den også at man tenker igjennom de negative konsekvensene det skaper for samfunnet. For eksempel ble vi utfordret til å tenke igjennom hvordan vi skal lære autonome biler opp til å fatte riktige valg. Her er det ofte ingen fasit og vanskelig å vite hva som er etisk riktig. Hvis kunstig intelligens fjerner masse arbeidsplasser, hva skal disse menneskene da jobbe med? Er det gitt at det skapes nye arbeidsplasser som passer for disse menneskene? 

For meg vil teknologiene og tematikken i denne modulen spille en rolle i min karriere. Det er viktig å ha innsikt i teknologisk og økonomisk utvikling i nesten alle yrker og karriereveier. Jeg studerer kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling. Tema som plattformer, kunstig intelligens og delingsøkonomi er noe jeg tror vil dominere innovasjon de neste årene. Spesielt syntes jeg gjesteforelesningen med Stig Fiskå var veldig bra, den fikk meg til å skjønne hvor viktig det er at jeg også lærer meg en del av det tekniske i fremtiden. 

Turen til Dublin var også spennende, her fikk man innblikk i hvordan Facebook og Google faktisk bruker det vi har snakket om i undervisningen. Her fikk man også vite hvordan kunstig intelligens allerede påvirker oss. Samtidig som vi fikk innblikk i noen ting de fokuserer på i 2020.

Jeg er fornøyd med første del av kurset og forelesningene til Arne Krokan. Nå ser jeg fram til å begynne på neste del av kurset 26. Februar.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *